Nieuwsbrief

9E JAARGANG DECEMBER 2013 NUMMER 10

INLEIDING
Voor u ligt het 10e nummer van de nieuwsbrief van Zorgen Zonder Zorgen. Wij vinden belangrijk
en ook leuk om u op de hoogte te houden van wie wij zijn en wat wij doen. Wij vinden het
belangrijk om een goede en langdurige relatie met onze achterban te onderhouden (klanten van
Zorgen Zonder Zorgen en Fun4You, werknemers, doorverwijzers, samenwerkingspartners en alle
anderen die belangstelling in ons tonen). Vandaar dat wij u 1 keer per jaar een nieuwsbrief
toezenden.

TERUGBLIK OP 2013, DRUK, DRUK, DRUK
2013 is een druk jaar geweest. Een volle agenda beheerste ons leven. Uiteraard de bezigheden
rondom de gebruikelijke logeerweekenden van Fun4You. Maar ook het bijwonen van allerlei
bijeenkomsten in het kader van de overgang van AWBZ naar WMO wat betreft de begeleiding en
het kortdurend verblijf. De diverse bijeenkomsten in Dronten hebben er in geresulteerd dat er een
innovatie overeenkomst tussen de gemeente en diverse dienstverleners, waaronder Zorgen
Zonder Zorgen, is getekend. Het komt er op neer dat de dienstverleners samen met de gemeente
gaan opstellen hoe mensen in de gemeente Dronten zorg kunnen krijgen en wat daar voor nodig
is. Vervolgens wordt er ook opgesteld aan welke criteria de dienstverleners moeten voldoen en
wanneer welke vorm van dienstverlening kan worden ingezet (vrijwillig, mantelzorg, buurtwerk,
professionele zorg). Maar ook waren er bijeenkomsten in Lelystad, NOP en Noord West Veluwe.
Daarnaast deden wij nog mee met het Masterclasstraject In Voor Zorg, wat in de loop van het
voorjaar is afgerond. Ondertussen was ik, Diederik, ook gestart met Mijn Geldcoach. De aanvragen
voor met name bewindvoering druppelden gestaag binnen. Ook daar zat erg veel werk aan en ook
daar hebben we tijd en energie moeten steken in netwerken en het opbouwen van iets nieuws.
Om de risico’s te spreiden zijn we ons ook gaan orienteren op de vraag of we mogelijk kleinschalig
begeleid wonen zouden kunnen gaan aanbieden. Daar was/is veel vooronderzoek voor nodig.
Maar als je gaandeweg met de juiste mensen in contact komt, dan kom je een heel eind. Op dit
moment zitten we in een fase waarin we keuzes moeten maken met betrekking tot dat begeleid
wonen. Doen we het wel of doen we het niet?

BEZUINIGINGEN
De budgetten worden minder, de her-indicaties strenger, de controles intensiever en de
bezuinigingen meer. Was er vorig jaar nog sprake van dat de gemeenten 25% moesten gaan
bezuinigen op de budgetten voor begeleiding en kortdurend verblijf, nu horen we al geluiden van 3
5 tot 40%.
Maar laten we voorlopig kijken naar wat we hebben.

EN WAT BRENGT 2014 ONS?
We beginnen met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op de vrijdagavond bij aankomst van de
weekenden in januari. Fun4You blijft ook in 2014 nog weekenden en vakanties aanbieden. Als u
uw kind daar nog voor in aanmerking wilt laten komen dan heeft een herindicatie zeker nut! Het is
zelfs zo dat indicaties die voor meerdere jaren worden afgegeven nog een pgb garantie geven voor
het overgangsjaar 2015 als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de begeleiding. Met andere
woorden: u kunt op die manier ook in 2015 nog pgb zorg inkopen. En als het aaan ons ligt dan
blijven we ook na 2014 doorgaan. In mei organiseren wij een speciaal weekend. Een weekend dat
niet plaats vind op een van de parken. Een weekend vol variatie, lol en sportiviteit. Kortom:
Try before…….
In juni gaan we weer lekker naar Zandvoort en binnenkort zullen we weer onderzoeken waar de
vakantieweken in 2014 plaats kunnen gaan vinden. En wie weet, organiseren we nog wel weer
meer leuke activiteiten tijdens de weekenden.

 

Wij wensen u allemaal fijne dagen met iedereen die u lief is.

Een warme groet van Diederik en Linda van der Stouw

< Visie – Missie – Uitgangspunten