Negen aandachtsgebieden

De negen aandachtsgebieden waarop we begeleiden:

– lichamelijk functioneren en welzijn
– psychisch functioneren en welzijn
– sociale relaties en maatschappelijke participatie
– woon- en leefomgeving
– ontwikkelingsperspectief
– relaties en seksualiteit
– justitiële contacten (delict scenario)
– zelfbepaling
– dagbesteding en/of werk

< Links