Klachten

Zorgen Zonder Zorgen heeft een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen Zorg oftewel Wkkgz. Hier leest u onze klachtenprocedure
Wij zijn lid van Klachtenportaal Zorg.

Hier vindt u de spelregels van KPZ en kunt u ook het klachtenreglement van KPZ Wkkgz
en het geschillenreglement van de geschilleninstantie KPZ inzien.

 

 

 

 

< ISO 9001