Clientvertrouwenspersoon

Zorgen Zonder Zorgen is lid van de NBEC, wat staat voor “Kwaliteit in
Kleinschalige Zorg” (www.nbec.nl). U kunt daarom ook gebruik maken van de
mogelijkheid om contact te zoeken met de cliëntvertrouwenspersoon.

Hier leest u de procedure hoe contact te zoeken met de clientvertrouwenspersoon.

< Visie – missie en uitgangspunten