20-09-2014 Update Begeleid Wonen Almere20-09-2014, 18:06

De afgelopen maanden hebben er intakegesprekken plaats gevonden met kandidaten die zich hadden aangemeld
voor het begeleid wonen project aan de Johan Jongkindstraat 10 in Almere.
Op elf september jongstleden konden alle potentiele gegadigden en hun naaste familieleden een kijkje nemen in het
nog niet verbouwde schoolgebouw. Bouwtekeningen lieten zien hoe het gebouw er na de verbouwing uit moet gaan zien.
Zoals de plannen er nu uit zien zal de verbouwing eind november gerealiseerd moeten zijn. Er was veel enthousiasme te
bespeuren bij diverse mensen. Inmiddels is er door de organisatie een keuze gemaakt en zijn de gegadigden daarvan op
de hoogte gebracht. Achter de schermen is het nu hard werken om dit mooie project goed van de grond te krijgen.

Wordt vervolgd.