Begeleid wonen Almere stap dichterbij01-05-2014, 22:05

Vandaag hebben Zorgen Zonder Zorgen en Stichting het Vaarthuis een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

St. Het Vaarthuis is een ouderinitiatief uit Almere met als missie ‘meer beschermde woonplekken voor jongeren met autisme in Almere’. Met als doel zoveel mogelijk vaardigheden ontwikkelen om zelfstandig te leven.

In eerste instantie was het de bedoeling van de stichting om de wachtlijst van zorgaanbieder Het Halmhuis op te kunnen lossen. In gesprekken met woningstichting Goede Stede bleken er twee leegstaande schoolgebouwtjes voorhanden te zijn op de Johan Jongkindstraat in Almere. Het Halmhuis had interesse om zorgaanbieder te worden voor 1 gebouw. Zorgen Zonder Zorgen is daarna benaderd met de vraag zorgaanbieder te worden van het tweede schoolgebouw. Na een lang en zorgvuldig voorbereidingstraject is dit nu beklonken met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.

In het schoolgebouw Johan Jongkindstraat 10 worden straks 10 woonplekken gerealiseerd. Per 5 woonplekken is er 1 gezamenlijke huiskamer beschikbaar. Het woonproject van Zorgen Zonder Zorgen is bestemd voor mensen met een autisme spectrumstoornis, een licht verstandelijke beperking (of combinatie van die twee) of aanverwante problematiek. Ook zijn er gesprekken gaande om eventueel 1 woongedeelte (5 kamers en 1 huiskamer) beschikbaar te stellen voor zorg aan jongeren met Down.

Het uitgangspunt is dat jongeren in drie jaar tijd voorbereid worden op zelfstandig wonen. Maar ook staat de deur open voor jongeren die meer tijd nodig hebben, of die uiteindelijk zelfs beter tot hun recht komen door in deze setting te blijven wonen.

Eind 2014 zou een en ander gerealiseerd moeten zijn en operationeel moeten zijn.

Wij houden u op de hoogte over de voortgang!