Woonproject JJ10 Almere

OUDERINITIATIEF
Het begeleid wonen op Johan Jongkindstraat 2 en 10 in Almere is een initiatief van Stichting Het
Vaarthuis (www.stichtinghetvaarthuis.nl), verderop SHV genoemd. Een ouderinitiatief opgezet door
ouders van bewoners van Het Halmhuis. In deze Informatiebrochure kunt u meer lezen over dit
initiatief en hoe u dit (financieel) kunt ondersteunen.

ZORGAANBIEDER
Zorgen Zonder Zorgen (verderop ZZZ genoemd) is benaderd door Stichting Het Vaarthuis met de
vraag zorgaanbieder te worden voor begeleid wonen op Johan Jongkindstraat 10. Het resultaat
hiervan is een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. De dagelijkse leiding is in
handen van Einte Douma. De begeleiding bestaat uit een klein team van enthousiaste en bevlogen
medewerkers.
 
LOCATIE
JJ10, zoals de woonlocatie wordt genoemd, is een voormalig schoolgebouw met 8 lokalen. De vorm
van het gebouw is een ‘U’ vorm en het ligt in de wijk Tussen de Vaarten. Het schoolgebouw is door
eigenaar woningstichting Goede Stede verbouwd en ingericht als woonlocatie. Het resultaat hiervan
is uiteindelijk een gebouw met aan beide kopse kanten een huiskamer. De overige lokalen zijn
gehalveerd en omgebouwd tot 10 verblijfsruimten met douche, toilet en keukenblokje. Ook is er een
algemene ruimte voor wasmachines en is er een kantoor- en slaapruimte aanwezig voor de begeleiders.

DOELGROEP
Op JJ10 is plek voor 10 jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis) en/of LVG (licht verstandelijk
gehandicapt) problematiek. Aan beide kanten wonen vijf jongeren met voor iedere groep een eigen
huiskamer.

BEGELEIDINGSPLAN
Wij werken aan de hand van een in samenspraak met de bewoner (en (wettelijk) vertegenwoordiger)
opgesteld begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan omvat 7-aandachtsgebieden.

MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap hebben wij geregeld in de vorm van periodiek terugkerende bewoners -en ouder
overleggen.

REGELS
Om zo optimaal mogelijk met elkaar te kunnen samenleven in JJ10 hebben wij ook een aantal
huisregels opgesteld. Voor onze bewoners is dit vormgegeven in duidelijke en aanspreekbare huisregels,
waarin de belangrijkste zaken vermeld staan. In een aantal uitzonderlijke situaties kan ZZZ BW
besluiten om de overeenkomst met een bestaande bewoner van JJ10 te beëindigen. Ook dit staat
vermeld in onze uitsluitingscriteria.

AANMELDPROCEDURE
Mocht er interesse zijn voor een woonplek binnen ons project JJ10 dan kunt u het aanmeldformulier-
begeleid-wonen
 downloaden, invullen, uitprinten en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met u
opnemen voor de verdere procedure.

 

 

< ISO 9001