2015 Clienttevredenheidsonderzoek NBEC

In 2015 heeft de NBEC een clienttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder haar leden.
Zorgen Zonder Zorgen heeft daar ook aan mee gedaan. Het merendeel van de bewoners en
ouders heeft de enquete ingevuld.

De resultaten van het gehele onderzoek van de NBECĀ leest u hier.
2015 Clienttevredenheidsonderzoek NBEC

< Clientvertrouwenspersoon