Home

Wie zijn wij
De dagelijkse leiding van Zorgen Zonder Zorgen is in handen van Einte Douma.

Jarenlang werkzaam geweest als financieel adviseur met budgetcoaching, hypotheken en
verzekeringen en begeleiding van startende ondernemers. Als job coach van jongeren met ASS (autisme) bij de sociale werkplaats IMpact in Kampen en Dronten. daarnaast leiding gegeven aan de dagbesteding www.uniek4u.com in Kampen mede opgericht door Einte Douma
en als voormalig register jobcoach gewerkt in het begeleiden van mensen in leef -en
werksituaties. Gecertificeerd schuldcoach en gecertificeerd beschermingsbewindvoerder.

Welke begeleiding bieden we en aan wie?
Wij bieden ambulante begeleiding aan mensen met psychische of psychiatrische problemen, verder met een
vorm van autisme of aan mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Hoe begeleiden we?
Zorgen Zonder Zorgen heeft een duidelijke visie-missie-uitgangspunten en een heldere
visie-op-wonen-begeleiden-en-zorg. Gelijkwaardigheid is daarbij ons uitgangspunt. Deze basiswaarde
staat bij ons centraal. Om dat te waarborgen hebben we een ‘richtlijn voor goede begeleiding’
opgesteld. In die richtlijn staan de 5 B’s die nodig zijn om jou op gelijkwaardige wijze te kunnen
ondersteunen. Die 5 B’s zijn betrouwbaar, betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend
begeleiden.

We proberen aan de hand van jouw antwoorden een duidelijk inzicht te krijgen in je persoonlijke
situatie. Daarna stellen we een begeleidingsplan op en dan gaan we de doelen benoemen waaraan
we samen gaan werken. Wat jij nodig hebt, staat hierbij centraal. We werken aan de hand van een
tijdspad en de voortgang evalueren we regelmatig samen met jou. Indien nodig stellen we dan de
zaken bij.

In onze begeleidingstrajecten richten we ons op 7-aandachtsgebieden. Hierbij kun je denken aan het
maken van keuzes of beslissingen over wonen, werken, dagbesteding, scholing, relaties en vrije tijd.
Maar ook aan hulp bij het plannen en organiseren van je dagelijkse bezigheden, zoals gezond en
gevarieerd eten, hulp bij het koken, het huis schoon houden, kleding wassen, aandacht voor de
persoonlijke verzorging of afspraken maken.

Hoe wordt deze begeleiding bekostigd?
Om voor onze woonbegeleiding in aanmerking te komen moet je in het bezit zijn van een indicatie
WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZZP (Zorgzwaartepakket) VG03, VG04 of VG06 in PGB (Persoons
Gebonden Budget) vorm.

AANMELDPROCEDURE
Mocht er interesse zijn voor ambulante begeleiding of begeleid wonen bij ZZZ dan kun je/kunt u het aanmeldformulier
downloaden, invullen, uitprinten en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met
je/u opnemen voor de verdere procedure.

Spreekt onze werkwijze als zorgaanbieder u aan, neem dan
contact met ons op voor een vrijblijvende nadere kennismaking.

Zorgen Zonder Zorgen staat voor deskundig, betrokken en betrouwbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Zorgen Zonder Zorgen.