Home

Wie zijn wij
De dagelijkse leiding van Zorgen Zonder Zorgen is in handen van Diederik van der Stouw en Einte
Douma
.

Diederik van der Stouw
Als psychiatrisch verpleegkundige (BIG geregistreerd) heb ik jarenlange ervaring in het begeleiden
van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ik ben acht jaar werkzaam geweest als jobcoach voor
mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een vorm van autisme en mensen met
psychische/psychiatrische problemen. Ik ondersteunde ze bij het vinden en behouden van betaald
werk. Sinds 2003 ben ik zelfstandig ondernemer in de zorg en heb ik onder andere tien jaar lang een
logeeropvang gehad voor kinderen en jongeren met autisme en/of adhd en vaak in combinatie met
een verstandelijke beperking. Ik werk daarnaast nog als beschermingsbewindvoerder.

Einte Douma
Ik ben jarenlang werkzaam geweest als financieel adviseur met budgetcoaching, hypotheken en
verzekeringen en begeleiding van startende ondernemers. Als begeleider van jongeren met ASS
(autisme) en als register jobcoach gewerkt in het begeleiden van mensen in leef -en werksituaties.
Gecertificeerd MELBA profiler (vergelijking profielen opstellen van werkplekken en mensen). En ik
werk daarnaast nog als beschermingsbewindvoerder.

Welke begeleiding bieden we en aan wie?
Wij bieden begeleid wonen aan mensen met psychische of psychiatrische problemen, zoals een
vorm van autisme of aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In onze uitsluitingscriteria
staat beschreven voor wie ons begeleid wonen project JJ10 wel en niet bedoeld is.

Hoe begeleiden we?
Zorgen Zonder Zorgen heeft een duidelijke visie-missie-uitgangspunten en een heldere
visie-op-wonen-begeleiden-en-zorg. Gelijkwaardigheid is daarbij ons uitgangspunt. Deze basiswaarde
staat bij ons centraal. Om dat te waarborgen hebben we een ‘richtlijn voor goede begeleiding’
opgesteld. In die richtlijn staan de 5 B’s die nodig zijn om jou op gelijkwaardige wijze te kunnen
ondersteunen. Die 5 B’s zijn betrouwbaar, betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend
begeleiden.

We proberen aan de hand van jouw antwoorden een duidelijk inzicht te krijgen in je persoonlijke
situatie. Daarna stellen we een begeleidingsplan op en dan gaan we de doelen benoemen waaraan
we samen gaan werken. Wat jij nodig hebt, staat hierbij centraal. We werken aan de hand van een
tijdspad en de voortgang evalueren we regelmatig samen met jou. Indien nodig stellen we dan de
zaken bij.

In onze begeleidingstrajecten richten we ons op 7-aandachtsgebieden. Hierbij kun je denken aan het
maken van keuzes of beslissingen over wonen, werken, dagbesteding, scholing, relaties en vrije tijd.
Maar ook aan hulp bij het plannen en organiseren van je dagelijkse bezigheden, zoals gezond en
gevarieerd eten, hulp bij het koken, het huis schoon houden, kleding wassen, aandacht voor de
persoonlijke verzorging of afspraken maken.

Hoe wordt deze begeleiding bekostigd?
Om voor onze woonbegeleiding in aanmerking te komen moet je in het bezit zijn van een indicatie
WLZ (Wet Langdurige Zorg), ZZP (Zorgzwaartepakket) VG03, VG04 of VG06 in PGB (Persoons
Gebonden Budget) vorm.

Kwaliteit
Zorgen Zonder Zorgen heeft een WLZ erkenning en heeft het ISO 9001 kwaliteitskeurmerk. Wij zijn
lid van de NBEC wat staat voor “Kwaliteit in Kleinschalige Zorg” (www.nbec.nl). Tweejaarlijks voeren
wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Er is een klachtenprocedure en bewoners kunnen gebruik
maken van een onafhankelijk cliënt vertrouwenspersoon via de NBEC. Wij werken met een team van
enthousiaste medewerkers die allemaal een MBO+ of HBO achtergrond hebben en in het bezit zijn van
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) diploma. Ook werken wij
intern met een scholingsprogramma.

AANMELDPROCEDURE
Mocht er interesse zijn voor begeleid wonen bij ZZZ dan kun je/kunt u het aanmeldformulier
-begeleid-wonen
 downloaden, invullen, uitprinten en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met
je/u opnemen voor de verdere procedure.

Spreekt onze werkwijze als zorgaanbieder u als (toekomstig) ouderinitiatief aan, neem dan
contact met ons op voor een vrijblijvende nadere kennismaking.

Zorgen Zonder Zorgen staat voor deskundig, betrokken en betrouwbaar.

 

 

 

 

 

 

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Zorgen Zonder Zorgen.