Woonproject JJ10 Almere

OUDERINITIATIEF
Het begeleid wonen op Johan Jongkindstraat 2 en 10 in Almere is een initiatief van Stichting Het
Vaarthuis (www.stichtinghetvaarthuis.nl), verderop SHV genoemd. Een ouderinitiatief opgezet door
ouders van bewoners van Het Halmhuis. In deze Informatiebrochure kunt u meer lezen over dit
initiatief en hoe u dit (financieel) kunt ondersteunen.

ZORGAANBIEDER
Zorgen Zonder Zorgen (verderop ZZZ genoemd) is benaderd door Stichting Het Vaarthuis met de
vraag zorgaanbieder te worden voor begeleid wonen op Johan Jongkindstraat 10. Het resultaat
hiervan is een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Zorgen Zonder Zorgen Begeleid
Wonen (verderop ZZZ BW genoemd) is een initiatief van ZZZ. De dagelijkse leiding is in handen van
Diederik van der Stouw en Einte Douma. De begeleiding bestaat uit een klein team van vaste
medewerkers (Lisanne, Linda, Wendy, Geeke, Marouscha, Jan en Kirsten (oproep)). Het begeleid
wonen op Johan Jongkindstraat 10 heet JJ10.
 
LOCATIE
JJ10 is een voormalig schoolgebouw met 8 lokalen. De vorm van het gebouw is een ‘U’ vorm en het
ligt in de wijk Tussen de Vaarten. Het schoolgebouw is door eigenaar woningstichting Goede Stede
verbouwd en ingericht als woonlocatie. Het resultaat hiervan is uiteindelijk een gebouw met aan
beide kopse kanten een huiskamer. De overige lokalen zijn gehalveerd en omgebouwd tot 10
verblijfsruimten met douche, toilet en keukenblokje. Ook is er een algemene ruimte voor
wasmachines en is er een kantoor- en slaapruimte aanwezig voor de begeleiders.

DOELGROEP
Op JJ10 is plek voor 10 jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis) en/of LVG (licht verstandelijk
gehandicapt) problematiek. Aan beide kanten wonen vijf jongeren met voor iedere groep een eigen
huiskamer.

WERKWIJZE
ZZZ BW levert 24 uurs zorg aan jongeren met ASS (autisme spectrum stoornis) en/of LVG (licht
verstandelijk gehandicapt) problematiek. ZZZ BW heeft een heldere
visie op wonen begeleiden en zorg
In onze uitsluitingscriteria staat beschreven voor wie ons
begeleid wonen project JJ10 wel en niet bedoeld is.

KWALITEIT
Wij zijn een ISO 9001 gecertificeerde organisatie. Daarnaast zijn wij lid van de NBEC, wat staat voor
“Kwaliteit in Kleinschalige Zorg” (www.nbec.nl). Jaarlijks voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek
uit. Er is een klachtenprocedure en bewoners kunnen gebruik maken van een onafhankelijk cliënt
vertrouwenspersoon via de NBEC. Wij werken met een team van enthousiaste medewerkers allen
met een MBO+ of HBO achtergrond en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en
een BHV diploma. Ook werken wij intern met een scholingsprogramma.

BEGELEIDINGSPLAN
Wij werken aan de hand van een in samenspraak met de bewoner (en (wettelijk) vertegenwoordiger)
opgesteld begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan omvat 9 aandachtsgebieden.

MEDEZEGGENSCHAP
Medezeggenschap hebben wij geregeld in de vorm van periodiek terugkerende bewoners -en ouder
overleggen.

REGELS
Om zo optimaal mogelijk met elkaar te kunnen samenleven in JJ10 hebben wij ook een aantal
huisregels opgesteld. Voor onze bewoners is dit vormgegeven in duidelijke en aanspreekbare huisregels,
waarin de belangrijkste zaken vermeld staan. In een aantal uitzonderlijke situaties kan ZZZ BW
besluiten om de overeenkomst met een bestaande bewoner van JJ10 te beëindigen. Ook dit staat
vermeld in onze uitsluitingscriteria.

AANMELDPROCEDURE
Mocht er interesse zijn voor een woonplek binnen ons project JJ10 dan kunt u het Aanmeldformulier
Begeleid Wonen JJ10
 downloaden, invullen, uitprinten en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact
met u opnemen voor de verdere procedure.

 

 

< ISO 9001