Home

Welkom op de website van Zorgen Zonder Zorgen.

Heb je hulp nodig, omdat je psychische of psychiatrische problemen of een licht verstandelijke
beperking hebt? Zorgen Zonder Zorgen (ZZZ) biedt hulp aan jongeren, jongvolwassenen en
volwassenen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Ons doel is dat je zo zelfstandig
mogelijk kunt blijven functioneren in je dagelijkse leven. ZZZ biedt woonbegeleiding (Zorgen Zonder
Zorgen Begeleid Wonen).

Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt. Deze basiswaarde staat bij ons centraal. Om dat te
waarborgen hebben we een ‘richtlijn voor goede begeleiding’ opgesteld. In die richtlijn staan de 5 B’s
die nodig zijn om jou op gelijkwaardige wijze te kunnen ondersteunen. Die 5 B’s zijn betrouwbaar,
betrokken, bekwaam, bewust en betekenisgevend begeleiden.

Onze organisatie heeft een duidelijke visie, missie en uitgangspunten. ZZZ heeft een WLZ erkenning en
is ISO 9001 gecertificeerd. Je kunt ons betalen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).

Ons werkgebied is de provincie Flevoland (onder andere Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten en
Emmeloord) en de plaatsen Harderwijk, Zwolle, Amersfoort, Hilversum, Utrecht en omstreken.

Het gezicht achter Zorgen Zonder Zorgen
Diederik van der Stouw.
Als psychiatrisch verpleegkundige (BIG geregistreerd) heb ik jarenlange ervaring in het begeleiden
van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ik ben acht jaar werkzaam geweest als jobcoach voor
moeilijk lerenden, mensen met een vorm van autisme en mensen met psychische/psychiatrische
problemen. Ik ondersteunde ze bij het vinden en behouden van betaalde arbeid. Sinds 2003 ben ik
zelfstandig ondernemer in de zorg. Van 2005 tot en met 2015 heb ik een logeervoorziening gehad
voor kinderen en jongeren met AHD en/of ASS. Sinds 2015 zijn wij zorgaanbieder op een
kleinschalig project voor begeleid wonen in Almere.

 

Zorgen Zonder Zorgen staat voor deskundig, betrokken en betrouwbaar.

 

 

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Zorgen Zonder Zorgen.